Perforavimas

Bilietuose, kasos pajamų orderiuose ir kitoje spausdintoje produkcijoje pragręžiamos skylutės, kurių pagalba norima spaudinio dalis lengvai atplėšiama rankomis.Spaudinys gali turėti ir kelias plėšomąsias linijas. Perforavimas atliekamas ant įvairaus storio popieriaus.