Spaudimas

Spaudimas atliekamas spaudžiant medžiagą iš abiejų pusių. Taip gaunamas reljefinis išgaubtas arba įgaubtas vaizdas. Spaudimui parenkamas specialus popierius.